כניסת מנהל
 

חיפוש ב'תיק המורה'
סוכות
קבצים מסוג: pdf, jpg, gif, bmp, tif, png, doc, xls, mdb, ppt, zip, txt, htm, pub, בלבד עד למשקל 3 מגה בייט.
שם התקייה:
נושא העבודה: ארבעת המינים
תוכן:
מידע על 4 המינים
שכבת גיל :
כיתה ד'
סוג קובץ:
application/msword

בעלים: שירה אדרעי חב"ד אשקלון
עדכון אחרון:
9/24/2007
הערות:

 הורד קובץ (118 kb)
נושא העבודה: ארבעת המינים
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
application/msword

בעלים: רותי ברדוגו
עדכון אחרון:
8/12/2007
הערות:
ביה"ס חב"ד תענך

נושא העבודה: אתרוג מהודר
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
image/pjpeg

בעלים:
עדכון אחרון:
8/15/2006
הערות:

נושא העבודה: דף עבודה/צביעה - אושפיזין
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
image/pjpeg

בעלים: אפרת חסן, מעון חב"ד אלקנה
עדכון אחרון:
9/4/2007
הערות:
chabad@chabad-elkana.org

 הורד קובץ (400 kb)
נושא העבודה: דף צביעה - אתרוג
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
image/pjpeg

בעלים: אפרת חסן, מעון חב"ד אלקנה
עדכון אחרון:
9/4/2007
הערות:
chabad@chabad-elkana.org

 הורד קובץ (125 kb)
נושא העבודה: דף צביעה - הדסים
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
image/pjpeg

בעלים: אפרת חסן, מעון חב"ד אלקנה
עדכון אחרון:
9/4/2007
הערות:
chabad@chabad-elkana.org

 הורד קובץ (321 kb)
נושא העבודה: דף צביעה - לולב
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
application/octet-stream

בעלים: אפרת חסן, מעון חב"ד אלקנה
עדכון אחרון:
9/4/2007
הערות:
chabad@chabad-elkana.org

 הורד קובץ (128 kb)
נושא העבודה: דף צביעה - סוכה
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
image/pjpeg

בעלים: אפרת חסן, מעון חב"ד אלקנה
עדכון אחרון:
9/4/2007
הערות:
chabad@chabad-elkana.org

 הורד קובץ (411 kb)
נושא העבודה: דף צביעה - ערבה
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
image/pjpeg

בעלים: אפרת חסן, מעון חב"ד אלקנה
עדכון אחרון:
9/4/2007
הערות:
chabad@chabad-elkana.org

 הורד קובץ (228 kb)
נושא העבודה: הוספות בתפילה לימי מול המועד סוכות
תוכן:

שכבת גיל :
ג'-ד'
סוג קובץ:
application/octet-stream

בעלים: א. מרקוס
עדכון אחרון:
8/23/2006
הערות:

 הורד קובץ (170 kb)
נושא העבודה: חיפוש מידע בנושא סוכות באינטרנט
תוכן:
משימה מתוקשבת חיפוש מידע באינטרנט
שכבת גיל :
ה-ו
סוג קובץ:
application/octet-stream

בעלים: בצלאל ברק
עדכון אחרון:
9/29/2009
הערות:

 הורד קובץ (138 kb)
נושא העבודה: סוכות
תוכן:

שכבת גיל :
כיתה ד'
סוג קובץ:
application/msword

בעלים: א. מרקוס
עדכון אחרון:
9/14/2006
הערות:

נושא העבודה: סיכום מצוות סוכות
תוכן:
לוח מודעות המציג את כל מצוות סוכות לפי הסדר
שכבת גיל :
כיתה ד'
סוג קובץ:
application/msword

בעלים: שירה אדרעי חב"ד אשקלון
עדכון אחרון:
9/24/2007
הערות:

נושא העבודה: ערבות
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
image/pjpeg

בעלים:
עדכון אחרון:
8/15/2006
הערות:

 הורד קובץ (100 kb)
נושא העבודה: תמונת בודק לולבים
תוכן:

שכבת גיל :

סוג קובץ:
image/gif

בעלים: אלי
עדכון אחרון:
8/15/2006
הערות: