לחץ למדע נוסף

יוסף יצחק אבוהב
יוסף יצחק אוזן
קרית מוצקין
יוסף יצחק מאור
ערד
יוסף יצחק אבוהב
כפר חב"ד
יוסף יצחק מיודובניק
באר שבע
יוסף יצחק רומנו
ראשל"צ
יוסף יצחק זיו
ערד
יוסף יצחק דורון
עפולה
יוסף יצחק גרינברג
עמנואל
יוסף יצחק ונקרט
מצפה יריחו
יוסף יצחק הרב גורביץ
מגדל העמק
יוסף יצחק סילברמן
אלעד
יוסף יצחק הרב בלינוב
בני ברק
יוסף יצחק לרר
יבנה
יוסף יצחק ע"ה איידלמן
יוסף יצחק מור יוסף
קרית מלאכי

בו יאוגדו ויחוברו להם יחדיו כל אשר בשם יוסף יצחק יכונה, על שמו של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

להיות לעזר ואחיסמך ולתת כתף וסיוע למען הגדלת מוסד הנושא את שמו של הרבי הריי"ץ.

בברכת חסידים,
"זכות יוסף יצחק"
שע"י רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש


 חדשות
מעלת השם "יוסף יצחק"
לחץ כאן כדי לקרוא אודות מעלת קריאת השם "יוסף יצחק". "נעם לי לקרות בו על דבר קריאת השם של בנם שליט"א ושכיוונו לדעתי".
מעלת המוסד שנקרא על-שם ''יוסף יצחק''
מכתבים מהרבי, אגרות ועוד אודות מעלת המוסד הקדוש - ה'רשת' הנושאת את שמו של הרבי הריי"ץ - אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש.
רבנים ומשפיעים בקריאה להצטרפות ל'זכות יוסף יצחק'
רבנים ומשפיעים הקרואים "יוסף יצחק" יצאו בקריאה לאחיהם להצטרף ל'זכות יוסף יצחק'. המכתב בכתבה המלאה.

                        רשת 'אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש' (ע"ר)
מס' עמותה: 580448215 ת.ד. 19 כפר חב"ד 72915
טלפון: 03-9606889 פקס: 03-5423662 דוא"ל: office@reshet.org.il